SCB Minh Phụng - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

SCB Minh Phụng

 • 447 - 449 Đường Minh Phụng, Phường 10, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh
  Tel: (028) 39637973
  Fax: (028) 39637972
  Thời gian giao dịch:
  Buổi sáng: 7h30–11h30 (Từ thứ 2 đến thứ 7)
  Buổi chiều: 13h–16h30 (Từ thứ 2 đến thứ 6)

 

top