SCB Lũy Bán Bích - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

SCB Lũy Bán Bích

  • Tầng 1, 2, 3 nhà số 595 - 597 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
    Tel: (028) 39721348 - (028) 39721349 - (028) 39721350
    Fax: (028) 39721347

 

top