SCB Liên Chiểu - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

SCB Liên Chiểu

 • 703 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng
  Tel: (0236) 3796888
  Fax: (0236) 3796889
  Thời gian giao dịch:
  Buổi sáng: 7h30–11h30 (Từ thứ 2 đến thứ 7)
  Buổi chiều: 13h–16h30 (Từ thứ 2 đến thứ 6)

 

top