SCB Lạch Tray - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

SCB Lạch Tray

 • 308-310 Phố Lạch Tray, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng
  Tel: (225) 3613156
  Fax: (225) 3613157
  Thời gian giao dịch:
  Buổi sáng: 7h30–11h30 (Từ thứ 2 đến thứ 7)
  Buổi chiều: 13h30 – 17h00 Mùa hè (Từ 15/04-15/10 ), 13h00 – 16h30 Mùa đông (Từ 16/10-14/04)

 

top