SCB Hoàng Diệu - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

SCB Hoàng Diệu

 • 340 Đường Hoàng Diệu, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
  Tel: (0236) 3575668
  Fax: (0236) 3575669
  Thời gian giao dịch:
  Buổi sáng: 08h00–12h00 (Từ thứ 2 đến thứ 7)
  Buổi chiều: 13h00–16h30 (Từ thứ 2 đến thứ 6)

 

top