SCB Đak Đoa - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

SCB Đak Đoa

 • 28 Đinh Tiên Hoàng, Tổ dân phố 5, Thị trấn Đak Đoa, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai
  Tel: (0269) 3831666
  Fax: (0269) 3831669
  Thời gian giao dịch:
  Buổi sáng: 8h00–12h00 (Từ thứ 2 đến thứ 7)
  Buổi chiều: 13h–16h30 (Từ thứ 2 đến thứ 6)

 

top