Search

manulife songyeuthuong vuinhan qua 2

SỐNG YÊU THƯƠNG - VUI NHẬN QUÀ (MÙA 2)

Ngày triển khai: Từ ngày 01/11/2021 Đến hết ngày 31/12/2021.
Đối tượng áp dụng: Chương trình khuyến mại dành cho Khách hàng doanh nghiệp khi tham gia bảo hiểm Manulife..

Chương trình

I. THỜI GIAN TRIỂN KHAI:

  • Hợp đồng phát sinh tại Đơn vị thuộc TPHCM: Từ 09/11/2021 đến hết 31/12/2021
  • Hợp đồng phát sinh tại Đơn vị thuộc các tỉnh thành còn lại: Từ 01/11/2021 đến hết 31/12/2021

II. PHẠM VI TRIỂN KHAI: Toàn quốc

III. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG:

  • Đối tượng 1: dành cho KHDN có giao dịch thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm của tất cả các Hợp đồng thuộc cùng 01 chủ hợp đồng bằng Thẻ tín dụng quốc tế và Thẻ thanh toán quốc tế của SCB (bên mua bảo hiểm là Chủ thẻ).
  • Đối tượng 2: dành cho tất cả KHDN còn lại.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Tổng doanh số phí bảo hiểm thực thu năm đầu (FYP)/Chủ hợp đồng (triệu đồng) Số tiền khuyến mại/Chủ hợp đồng (đồng)
Đối tượng 1 Đối tượng 2
100 ≤ FYP < 200 10.000.000 8.000.000
200 ≤ FYP < 300 22.000.000 18.000.000
300 ≤ FYP < 500 32.000.000 28.000.000
500 ≤ FYP < 700 63.000.000 55.000.000
700 ≤ FYP < 1.000 85.000.000 77.000.000
1.000 ≤ FYP < 2.000 120.000.000 110.000.000
FYP ≥ 2.000 260.000.000 240.000.000

* Lưu ý: để nhận được tiền khuyến mại, Khách hàng doanh nghiệp cần chung cấp chứng từ hợp lý hợp lệ cho Manulife.

Khuyến mãi khác

adapt i manulifetrao thanh y ben tam giao dn

TRAO THÀNH Ý – BỀN TÂM GIAO

khdn san se yeu thuong i mua 2 040522

SAN SẺ YÊU THƯƠNG - VUI HÈ TRỌN VẸN (MÙA 2)

 

top