Search

icon tra gop 0 phan tram 2021

Trả góp 0% qua thẻ Tín dụng SCB

Ngày triển khai: Từ ngày 03/03/2021 Đến hết ngày 31/12/2021.
Đối tượng áp dụng: Tất cả Chủ thẻ tín dụng cá nhân SCB (Visa/Mastercard)

Đăng ký mở thẻ

Chương trình

Loại giao dịch áp dụng:

Áp dụng đối với giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ (qua POS hoặc website thương mại điện tử) với giá trị tối thiểu từ 3 triệu đồng/giao dịch trở lên (hoặc quy đổi tương đương) và theo quy định của từng đối tác liên kết.

Giá trị chuyển đổi trả góp: 100% giá trị giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ (không bao gồm giá trị thanh toán bằng dư có của KH) nhưng tối đa bằng hạn mức SCB đã cấp cho khách hàng.

Kỳ hạn trả góp: Tối đa 12 tháng. Khách hàng (KH) có thể trả góp linh hoạt theo định kỳ 03, 06, 09, 12 tháng hoặc theo quy định của từng đối tác liên kết.

Lãi suất: 0%

Phí:

Loại phí Mức phí
Phí chuyển đổi sang trả góp Miễn phí
Phí quản lý giao dịch trả góp
- Tại đối tác liên kết với SCB 0%/tháng
- Tại đối tác bất kỳ do KH chọn 0,8%/tháng x dư nợ ban đầu của khoản trả góp.
Phí chậm trả đối với giao dịch trả góp 50.000 VNĐ/ kỳ/ món trả góp (chưa bao gồm phí chậm thanh toán thẻ Tín dụng SCB Visa/Mastercard theo quy định hiện hành)

Ghi chú: Phí này chưa bao gồm phí chuyển đổi trả góp đối tác thu (nếu có).

Các trường hợp không được chuyển đổi trả góp:

  • KH bị chậm thanh toán thẻ Tín dụng SCB Visa/Mastercard vào thời điểm chuyển đổi trả góp.
  • Giao dịch đã được hạch toán vào hệ thống vào kỳ sao kê T nhưng KH chuyển đổi trả góp từ kỳ sao kê thứ (T + 2) trở về sau.
  • Giao dịch phát sinh từ thẻ phụ không được Chủ thẻ chính đồng ý cho chuyển đổi trả góp.

Xem danh sách đối tác trả góp 0% liên kết với SCB

Khuyến mãi khác

MÙA NÀY, CÙNG SCB AN TOÀN NHA

icon mua nay an toan nha

MỞ THẺ ONLINE TẠI SHOPEE - KHÁM PHÁ VŨ TRỤ DEAL DIỆU KỲ

mo the online tai shopee

MỞ THẺ ONLINE TẠI LAZADA - KHÁM PHÁ VŨ TRỤ DEAL DIỆU KỲ

mo the online tai lazada

CHẠM MỘT PHÚT – SỐNG THẢNH THƠI

icon cham 1 phut song thanh thoi

CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI

chap canh tuong lai icon t52021

PHÁT HÀNH NGAY – QUÀ TRAO TAY

icon phat hanh ngay

 

top