Search

popup tron website

THÊM ƯU ĐÃI - MÃI GẮN KẾT TẶNG COUPON LÃI SUẤT 0,5%/NĂM CHO KHÁCH HÀNG GỬI TIỀN TẠI QUẦY

Ngày triển khai: Từ ngày 13/10/2022 Đến hết ngày 31/10/2022.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng Cá nhân tham gia giao dịch tiền gửi trong thời gian triển khai chương trình.

Chương trình

I. Thời gian triển khai: 13/10/2022 – 31/10/2022

II. Đối tượng Khách hàng:

Khách hàng Cá nhân tham gia giao dịch tiền gửi trong thời gian triển khai chương trình, bao gồm:

- Khách hàng tất toán và gửi lại

- Khách hàng có nguồn tiền gửi mới tham gia tài khoản tiền gửi

III. Phạm vi triển khai: Toàn quốc

IV. Nội dung ưu đãi:

Tặng Coupon lãi suất 0,5%/năm cho Khách hàng tham gia sản phẩm tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn tại quầy bằng VND theo tất cả hình thức lĩnh lãi, với kỳ hạn gửi từ 06 tháng đến 11 tháng.

V. Các nội dung khác:

- Thời hạn hiệu lực của Coupon: Từ ngày Khách hàng nắm giữ Coupon cho đến hết ngày 31/12/2022.

- Coupon lãi suất ưu đãi chỉ áp dụng 01 lần/tài khoản tiền gửi tại tất cả điểm giao dịch của SCB.

- Ưu đãi lãi suất của Coupon được cộng trực tiếp vào lãi suất của tài khoản tiền gửi, đảm bảo tổng lãi suất ưu đãi của Khách hàng được hưởng là 0,5%/năm (bao gồm các ưu đãi lãi suất của các chính sách tiền gửi hiện hành đang áp dụng tại SCB, nếu thỏa điều kiện).

- Chương trình mang tính chất tri ân, Khách hàng không phải hoàn trả tờ Coupon đã nắm giữ trong trường hợp chưa sử dụng.

- Ưu đãi sẽ được áp dụng ngay khi Khách hàng gửi tiền và quyết định sử dụng Coupon, đồng thời, ưu đãi sẽ mất đi nếu Khách hàng tất toán trước hạn tài khoản tiền gửi. Đối với các trường hợp Khách hàng gửi tiền theo hình thức lĩnh lãi trước, lĩnh lãi định kỳ, khi rút vốn trước hạn, Khách hàng phải hoàn trả phần ưu đãi đã nhận của các kỳ trước đó (nếu có).

- Người nhận chuyển nhượng quyền sở hữu tài khoản tiền gửi tiếp tục được hưởng ưu đãi lãi suất tặng thêm theo quy định của chương trình cho đến khi tài khoản tiền gửi đến hạn.

- Đối với tài khoản tiền gửi đồng chủ sở hữu:

  • Khách hàng đứng tên đại diện trên tài khoản tiền gửi (mã Khách hàng đại diện) tại thời điểm mở mới sẽ được hưởng ưu đãi của chương trình.
  • Khách hàng đứng tên đại diện trên tài khoản tiền gửi thỏa điều kiện sẽ được hưởng đồng thời các ưu đãi của sản phẩm/chương trình/chính sách đang áp dụng tại SCB.

- Các quy định khác thực hiện theo quy trình giao dịch tiền gửi và các quy định khác của SCB và Pháp luật có liên quan.

Thông tin chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Đơn vị SCB gần nhất hoặc Hotline 24/7: 1800 5454 38/1900 6538.

Khuyến mãi khác

ƯU ĐÃI 150.000 VND KHI MUA SẮM TẠI PNJ VỚI THẺ SCB NAPAS

napas pnj

Thỏa sức chi tiêu cùng thẻ SCB Napas

thoa suc chi tieu cung the napas

THÊM ƯU ĐÃI - MÃI GẮN KẾT TẶNG COUPON LÃI SUẤT 0,8%/NĂM DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GỬI TIỀN TẠI QUẦY

them uu dai 0 8 mai gan ket wobbler 1

Trả góp 0% qua thẻ Tín dụng SCB

icon tra gop 0 phan tram 2021

 

top