Search

thumbnail phat hanh the tin dung scb 1

PHÁT HÀNH NGAY – QUÀ TRAO TAY

Ngày triển khai: Từ ngày 01/08/2022 Đến hết ngày 30/11/2022.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng (KH) phát hành mới thẻ tín dụng (thẻ chính) trong thời gian triển khai chương trình.

Chương trình

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

- Khách hàng (KH) phát hành mới thẻ tín dụng (thẻ chính) trong thời gian triển khai chương trình.

- Không áp dụng chương trình ưu đãi trong các trường hợp:

+ KH đóng thẻ cũ mở lại thẻ mới trong vòng 06 tháng (không phân biệt thương hiệu thẻ Mastercard/Visa - bao gồm cả KH pre-approved).

+ KH đã có thẻ tín dụng SCB và mở thêm thẻ tín dụng khác.

+ KH đã được hưởng ưu đãi theo các chương trình/chính sách phát hành thẻ khác.

- Trường hợp KH phát hành đồng thời từ 02 thẻ trở lên (bao gồm trường hợp phát hành theo từng chính sách/chương trình phát hành thẻ khác nhau): Chỉ áp dụng ưu đãi cho 01 thẻ tín dụng KH lựa chọn.

THỜI GIAN TRIỂN KHAI: Từ ngày 01/08/2022 đến ngày 30/11/2022

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

- KH phát hành mới thẻ tín dụng SCB và thỏa điều kiện chương trình sẽ được nhận quà tặng sau:

Nội dung ưu đãi Thời gian áp dụng Điều kiện
A. Đối với thẻ Chuẩn/Vàng/World
- Miễn phí thường niên 03 năm. Từ 01/08 đến 30/11/2022 - Năm đầu: Miễn phí thường niên. (*).
- Năm 2 và năm 3: Hoàn phí thường niên nếu KH có phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bất kỳ trong 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ lần đầu.
- Miễn phí thường niên trọn đời Từ 01/08 đến 30/11/2022
(nhân tháng sinh nhật của KH) (**)
- KH phải kích hoạt và phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bất kỳ trong 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.
- (**) KH có tháng sinh trùng với tháng phát hành thẻ.
B. Đối với thẻ Visa S-Care
- Miễn phí thường niên 02 năm; và
- Tặng gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư.
Từ 01/08 đến 30/11/2022 - Đối với ưu đãi miễn phí thường niên:
+ Năm đầu: Miễn phí thường niên (*)
+ Năm 2: Hoàn phí thường niên nếu KH có phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bất kỳ trong 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ phát hành.
- Đối với quà tặng gói khám sức khỏe & tầm soát ung thư: KH sẽ được tặng quà khi đạt doanh số chi tiêu từ 1,5 triệu đồng trong 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.

- Ghi chú:

+ (*) Miễn phí thường niên năm đầu theo Thông báo thông số phát hành thẻ dành cho KHCN trong từng thời kỳ.

+ Đối với ưu đãi tặng gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư: KH được tặng gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư năm tiếp theo khi thỏa điều kiện về doanh số chi tiêu năm liền kề trước theo thông báo đặc tính thẻ trong từng thời kỳ, hiện nay là 96 triệu đồng/năm.

4. MỘT SỐ QUY ĐỊNH:

- Tổng chi tiêu hợp lệ của chương trình là tổng các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ thành công trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành; không bao gồm các giao dịch ứng rút tiền mặt hoặc thanh toán dư nợ theo quy định của SCB, không bao gồm giao dịch đảo/hủy/hoàn trả.

- Giao dịch của thẻ phụ tính cho thẻ chính.

- Các giao dịch này phải được hạch toán vào hệ thống trong vòng 50 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.

- Các trường hợp không được nhận ưu đãi:

+ Chủ thẻ tín dụng SCB trở thành nợ xấu, gian lận hoặc bị bắt buộc hủy thẻ trong thời gian của chương trình diễn ra và vào các thời điểm trao quà tặng.

+ KH từ chối ưu đãi, yêu cầu hủy thẻ trước hoặc vào ngày SCB trao quà tặng.

- KH đóng tài khoản thẻ trước thời điểm phát sinh phí thường niên năm 2 (bao gồm trường hợp KH được hưởng ưu đãi miễn phí thường niên trọn đời/2 năm/3 năm), KH phải hoàn trả giá trị ưu đãi mà KH đã được hưởng từ chương trình.

- Chủ thẻ tham gia chương trình này vẫn được tham gia các chương trình khác (nếu đủ điều kiện).

- SCB có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ nội dung chương trình vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải được sự đồng ý của KH.

- Bằng việc tham gia chương trình này, KH chấp nhận tất cả các điều kiện, điều khoản của chương trình được liệt kê trong thể lệ này và theo tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng SCB.

- Trong bất kỳ trường hợp xảy ra tranh chấp, khiếu nại, quyết định của SCB là quyết định cuối cùng.

- Các nội dung khác được thực hiện đúng theo pháp luật về khuyến mại và các quy định hiện hành có liên quan của SCB.

Khuyến mãi khác

ƯU ĐÃI 150.000 VND KHI MUA SẮM TẠI PNJ VỚI THẺ SCB NAPAS

napas pnj

Thỏa sức chi tiêu cùng thẻ SCB Napas

thoa suc chi tieu cung the napas

THÊM ƯU ĐÃI - MÃI GẮN KẾT TẶNG COUPON LÃI SUẤT 0,8%/NĂM DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GỬI TIỀN TẠI QUẦY

them uu dai 0 8 mai gan ket wobbler 1

THÊM ƯU ĐÃI - MÃI GẮN KẾT TẶNG COUPON LÃI SUẤT 0,5%/NĂM CHO KHÁCH HÀNG GỬI TIỀN TẠI QUẦY

popup tron website

Trả góp 0% qua thẻ Tín dụng SCB

icon tra gop 0 phan tram 2021

 

top