Search

phat hanh ngay ngay gia dinh 1

PHÁT HÀNH NGAY – QUÀ TRAO TAY

Ngày triển khai: Từ ngày 01/05/2022 Đến hết ngày 31/07/2022.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng (KH) phát hành mới thẻ tín dụng (thẻ chính) trong thời gian triển khai chương trình.

Chương trình

ƯU ĐÃI

- KH phát hành mới thẻ tín dụng SCB và thỏa điều kiện chương trình sẽ được nhận quà tặng sau:

Loại thẻ Nội dung ưu đãi Điều kiện Thời gian triển khai
Chuẩn/Vàng/ World Miễn phí thường niên 03 năm - Năm đầu: miễn phí thường niên theo thông số thẻ.
- Năm 2 và năm 3: KH được hoàn phí thường niên năm 2 và năm 3 khi có phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bất kỳ trong 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ phát hành.
Từ ngày 04/05 - 31/07/2022
Hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam (ngày 28/06/2022):
Miễn phí thường niên trọn đời khi KH trong cùng 1 gia đình phát hành đồng thời thẻ chính và/hoặc thẻ phụ trong thời gian triển khai chương trình
- Nhóm KH phải là thành viên trong cùng gia đình (ba, mẹ, con ruột/con nuôi, anh/chị/ em ruột,…).
- KH phải kích hoạt và có phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bất kỳ trong 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ phát hành.
Từ 15/06 - 30/06/2022

S-Care

- Miễn phí thường niên 02 năm
- Tặng gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư.

- Đối với ưu đãi miễn phí thường niên thẻ:
+ Năm đầu: miễn phí thường niên theo thông số phát hành thẻ.
+ Năm 2: KH sẽ được hoàn phí thường niên khi KH có phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bất kỳ trong 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ phát hành.
- Đối với quà tặng gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư: KH sẽ được tặng quà khi đạt doanh số chi tiêu từ 1.500.000 đồng trong 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.

Từ ngày 01/04 - 31/07/2022 (*)

Ghi chú:

  • Đối với quà tặng Gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư: năm tiếp theo KH được tặng quà khi thỏa điều kiện về doanh số chi tiêu năm liền kề trước theo thông báo đặc tính thẻ trong từng thời kỳ, hiện nay là 96 triệu đồng/năm.
  • (*): Thời gian triển khai thực tế có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với thực tế và thời gian duyệt chấp thuận của các Sở công thương.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH

- Tổng chi tiêu hợp lệ của chương trình là tổng các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ thành công trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành; không bao gồm các giao dịch ứng rút tiền mặt hoặc thanh toán dư nợ theo quy định của SCB, không bao gồm giao dịch đảo/hủy/hoàn trả.

- Giao dịch của thẻ phụ tính cho thẻ chính.

- Các giao dịch này phải được hạch toán vào hệ thống trong vòng 50 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.

- Các trường hợp không được nhận ưu đãi:

+ Chủ thẻ tín dụng SCB trở thành nợ xấu, gian lận hoặc bị bắt buộc hủy thẻ trong thời gian của chương trình diễn ra và vào các thời điểm trao quà tặng.

+ KH từ chối ưu đãi, yêu cầu hủy thẻ trước hoặc vào ngày SCB trao quà tặng.

- KH đóng tài khoản thẻ trước thời điểm phát sinh phí thường niên năm 2 (bao gồm trường hợp KH được hưởng ưu đãi miễn phí thường niên trọn đời/2 năm/3 năm), KH phải hoàn trả giá trị ưu đãi mà KH đã được hưởng từ chương trình.

- Chủ thẻ tham gia chương trình này vẫn được tham gia các chương trình khác (nếu đủ điều kiện).

- SCB có quyền thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ nội dung chương trình vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải được sự đồng ý của KH.

- Bằng việc tham gia chương trình này, KH chấp nhận tất cả các điều kiện, điều khoản của chương trình được liệt kê trong thể lệ này và theo tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng SCB.

- Trong bất kỳ trường hợp xảy ra tranh chấp, khiếu nại, quyết định của SCB là quyết định cuối cùng.

- Các nội dung khác được thực hiện đúng theo pháp luật về khuyến mại và các quy định hiện hành có liên quan của SCB.

Khuyến mãi khác

MỞ THẺ LIỀN TAY – NHẬN NGAY ƯU ĐÃI

woobler 1000x1000

GIAO DỊCH NGAY – QUÀ LIỀN TAY

00 adaptation all sizes 2021 thumbnail 400x400

Trả góp 0% qua thẻ Tín dụng SCB

tra gop the tin dung

 

top