Search

woobler phat hanh ngay qua trao tay 30 03 22 1000x1000

PHÁT HÀNH NGAY – QUÀ TRAO TAY

Ngày triển khai: Từ ngày 01/04/2022 Đến hết ngày 30/04/2022.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân (KHCN) thỏa điều kiện Chương trình.

Chương trình

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG:

- Khách hàng (KH) phát hành mới thẻ tín dụng (thẻ chính) trong thời gian triển khai chương trình.

- Không áp dụng chương trình ưu đãi trong các trường hợp:

  • KH đóng thẻ cũ mở lại thẻ mới trong vòng 06 tháng (không phân biệt thương hiệu thẻ Mastercard/Visa).
  • KH đã có thẻ tín dụng SCB và mở thêm thẻ tín dụng khác.
  • KH chọn ưu đãi theo các chương trình/chính sách phát hành thẻ khác.

- Trường hợp KH phát hành đồng thời từ 02 thẻ trở lên (bao gồm trường hợp phát hành theo từng chính sách/chương trình phát hành thẻ khác nhau): Chỉ áp dụng ưu đãi cho 01 thẻ tín dụng KH lựa chọn.

ƯU ĐÃI

- KH phát hành mới Thẻ Tín dụng SCB S-Care và thỏa điều kiện chương trình sẽ được nhận quà tặng sau:

Loại thẻ Nội dung ưu đãi
Thẻ Tín dụng SCB S-Care - Miễn phí thường niên 02 năm
- Tặng gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

- Đối với ưu đãi miễn phí thường niên thẻ:

  • Năm đầu: miễn phí thường niên.
  • Năm 2: hoàn phí thường niên khi KH có phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bất kỳ trong 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ phát hành thẻ.

- Đối với quà tặng gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư:

  • KH sẽ được tặng quà khi đạt doanh số chi tiêu từ 1.500.000 đồng trong 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.

Khuyến mãi khác

MỞ THẺ LIỀN TAY – NHẬN NGAY ƯU ĐÃI

woobler 1000x1000

GIAO DỊCH NGAY – QUÀ LIỀN TAY

00 adaptation all sizes 2021 thumbnail 400x400

Trả góp 0% qua thẻ Tín dụng SCB

tra gop the tin dung

 

top