Search

giam phi chuyen tien quang lien ganh lo

GIẢM PHÍ CHUYỂN TIỀN – QUẲNG LIỀN GÁNH LO

Ngày triển khai: Từ ngày 15/08/2022 Đến hết ngày 31/10/2022.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân hoặc tổ chức được cá nhân ủy quyền mua ngoại tệ để chuyển tiền ra nước ngoài tại SCB.

Chương trình

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Ưu đãi giảm 50% phí chuyển tiền ra nước ngoài dành cho khách hàng cá nhân mua ngoại tệ để chuyển tiền ra nước ngoài hoặc tổ chức được cá nhân ủy quyền mua ngoại tệ để chuyển tiền ra nước ngoài tại SCB trong thời gian diễn ra chương trình.

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG:

- Phí được giảm không bao gồm điện phí và phí thu hộ Ngân hàng nước ngoài.

- Trường hợp mức phí chuyển tiền ra nước ngoài sau khi giảm thấp hơn mức thu tối thiểu của SCB thì SCB sẽ thu bằng mức tối thiểu.

- Số tiền phí được giảm không thể chuyển nhượng hay quy đổi thành tiền mặt.

- Không giới hạn số lần hưởng ưu đãi giảm phí đối với mỗi khách hàng trong suốt thời gian triển khai chương trình.

- Cán bộ nhân viên SCB được tham gia chương trình này.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, SCB có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Khuyến mãi khác

ƯU ĐÃI 150.000 VND KHI MUA SẮM TẠI PNJ VỚI THẺ SCB NAPAS

napas pnj

Thỏa sức chi tiêu cùng thẻ SCB Napas

thoa suc chi tieu cung the napas

THÊM ƯU ĐÃI - MÃI GẮN KẾT TẶNG COUPON LÃI SUẤT 0,8%/NĂM DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GỬI TIỀN TẠI QUẦY

them uu dai 0 8 mai gan ket wobbler 1

THÊM ƯU ĐÃI - MÃI GẮN KẾT TẶNG COUPON LÃI SUẤT 0,5%/NĂM CHO KHÁCH HÀNG GỬI TIỀN TẠI QUẦY

popup tron website

Trả góp 0% qua thẻ Tín dụng SCB

icon tra gop 0 phan tram 2021

 

top