ÔNG VŨ MẠNH TƯỜNG

Search

ÔNG VŨ MẠNH TƯỜNG

vu manh tuong 2021

Chức vụ: Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Griggs Mỹ;

Cử nhân Kế toán - Đại học Kinh tế TP.HCM;

Chứng nhận Kiểm toán nội bộ Ngân hàng - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);

Chứng chỉ Quản trị công ty - Ủy ban Chứng khoán nhà nước.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Vũ Mạnh Tường có gần 20 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kế toán, tài chính, ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Phó trưởng phòng Kế toán Hội sở, Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Đệ Nhất; Trưởng Ban Thư ký Tổng Giám đốc, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Chánh Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân sự khen thưởng & kỷ luật, Chủ tịch Ủy ban Xử lý rủi ro & Khai thác thu hồi nợ Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top