ÔNG VÕ VĂN TƯỜNG

Search

ÔNG VÕ VĂN TƯỜNG

vo van tuong 2022

Chức vụ: Giám đốc Khối Vận hành

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Tài chính Tín dụng - Đại học Ngân hàng TP.HCM

Ông Võ Văn Tường có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại SCB như: Phó Phụ trách Phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Kinh doanh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Phòng Tái thẩm định, Giám đốc Phòng Dịch vụ Khách hàng, Giám đốc Phòng Phát triển Khách hàng cá nhân, Giám đốc Khu vực, Giám đốc Vùng, Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng và Tài chính Cá nhân, Giám Đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng và Tài chính Cá nhân - SCB

Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc Khối Vận hành - Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top