Ông Trương Ngọc Lũy

Search

Ông Trương Ngọc Lũy

truong ngoc luy 1

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám Đốc.

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Trương Ngọc Lũy có 18 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin Ngân hàng Tài chính với các vị trí như Giám đốc Kinh doanh tại Công ty Hệ thống Thông tin Ngân hàng Tài chính FPT, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dinosys.

 

top