ÔNG TRƯƠNG KHÁNH HOÀNG

Search

ÔNG TRƯƠNG KHÁNH HOÀNG

truongkhanhhoang 2022

Chức vụ: Quyền Tổng Giám đốc

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Tài chính Ngân hàng – ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHẬN

Ông Trương Khánh Hoàng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Giám sát phụ trách Thị trường vốn & Quan hệ đầu tư – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova; Giám đốc phụ trách Tài chính dự án cấp cao – Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Alpha King…

Tại SCB, Ông đã trải qua các vị trí: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Tái thẩm định, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Điều hành Khối Phê duyệt Tín dụng và Xử lý nợ, Phó Tổng Giám đốc thường trực.

Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc – Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top