ÔNG TRẦN CHẤN NAM

Search

ÔNG TRẦN CHẤN NAM

tran chan nam 2021

Chức vụ: Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế TP.HCM;

Cử nhân Anh văn - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Trần Chấn Nam có 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, tài chính, ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Quỹ trợ vốn CEP; Chuyên viên phân tích tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu; Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Đệ Nhất; Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhiệm kỳ 2012-2017. Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top