Ông SUN KA ZIANG HENRY

Search

Ông SUN KA ZIANG HENRY

henry 2021 1

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Cử nhân Kinh tế (Kế toán) - Đại học Monash Australia;
Bằng tốt nghiệp ngành Các Hệ thống Kinh tế - Học viện Công nghệ Tây Úc (Western Australian Institute of Technology).

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Henry Sun Ka Ziang có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị tài chính, ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Phó chủ tịch Thứ nhất Ngân hàng Bank of America Ltd (Châu Á); Giám đốc Tài chính Công ty Dickson Construction Int’l Ltd; Giám đốc Điều hành Công ty SMELOAN Ltd, Công ty Egana International Technology Ltd; Thành viên HĐQT độc lập – không điều hành Công ty Zhongda International Holdings Ltd, Công ty Get Nice Holdings Ltd; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Noble Capital Group Ltd.

Ông Henry Sun Ka Ziang đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn từ tháng 05/2015 đến nay.

 

top