Ông PHAN HỮU Ý

Search

Ông PHAN HỮU Ý

phan huu y 2021

Chức vụ: Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh – Trường University Of Applied Sciences Northwestern Switzerland.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHẬN

Ông Phan Hữu Ý có gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Phó trưởng Phòng Kinh doanh Tiền tệ - Southern Bank; Trưởng Phòng Kinh doanh Tiền tệ, Phó Giám đốc Kinh doanh Tiền tệ, Giám đốc Kinh doanh Tiền tệ, Phó Giám đốc Quản lý điều hành Khối Kinh doanh Tiền tệ – Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ – Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top