ÔNG NGUYỄN VĂN HÙNG

Search

ÔNG NGUYỄN VĂN HÙNG

nguyen van hung 2021

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Tài chính Ngân hàng - Đại học Ngân hàng TP.HCM;

Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế TP.HCM;

Chứng chỉ sau đại học - Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright, Kinh tế học ứng dụng dành cho chính sách công.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Nguyễn Văn Hùng có hơn 24 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Phó phòng Kinh doanh ngoại tệ Sở giao dịch II Ngân hàng Công thương Việt Nam; Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Huy động và Tiền gửi tiết kiệm, Trưởng phòng Nguồn vốn và Kinh doanh ngoại hối Ngân hàng TMCP Sài Gòn; Kế toán trưởng Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín nghĩa; Giám đốc Kế toán, Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gòn; Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long; Phó Giám đốc Khối Kế toán Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Kế toán Trưởng Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Kế toán kiêm Kế toán Trưởng Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top