ÔNG NGUYỄN VĂN HÙNG

Search

ÔNG NGUYỄN VĂN HÙNG

nguyen van hung 2021

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Tài chính Ngân hàng - Đại học Ngân hàng TP.HCM;

Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế TP.HCM;

Chứng chỉ sau đại học - Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright, Kinh tế học ứng dụng dành cho chính sách công.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Nguyễn Văn Hùng có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm các vị trí như: Phó Tổng Giám đốc và là Thành viên HĐQT - Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long; Kế toán trưởng - Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa; Giám đốc Kế toán, Kể toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Doanh nghiệp, Phó Giám đốc Khối Kế toán, Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Kế toán kiêm Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng - SCB.

Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top