ÔNG NGUYỄN TIẾN THÀNH

Search

ÔNG NGUYỄN TIẾN THÀNH

nguyen tien thanh 2021

Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Thạc sỹ Quản lý Phát triển - Asian Institute of Management – Philippines;
Cử nhân Tài chính Ngân hàng - Đại học Kinh tế Quốc dân.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Nguyễn Tiến Thành có hơn 23 năm kinh nghiệm trong công tác tài chính ngân hàng, chứng khoán. Ông lần lượt giữ chức vụ như: Trưởng phòng Hội sở Ngân hàng Ngoại thương; Trưởng phòng/Giám đốc Dịch vụ Chứng khoán Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt. Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top