ÔNG NGUYỄN NGỌC NHÃ NAM

Search

ÔNG NGUYỄN NGỌC NHÃ NAM

nguyen ngoc nha nam 2021

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Tiến sỹ Khoa học máy tính – McGill University.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Nguyễn Ngọc Nhã Nam có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành Công nghệ thông tin. Ông là chuyên gia về tư vấn giải pháp và kiến trúc tổng thể, đã tham gia và chủ trì các dự án Quốc gia, các dự án cho cho các Tập đoàn, Tổng công ty ứng dụng các nền tảng công nghệ Big Data, A.I, IoT trong các lĩnh vực: Chính phủ điện tử - Tài chính - Nông nghiệp - Bán lẻ - Du lịch và Logistics, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám Đốc Khối Vận hành & Công nghệ - SCB.

Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Vận hành & Công nghệ - Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top