ÔNG NGUYỄN CỬU TÍNH

Search

ÔNG NGUYỄN CỬU TÍNH

nguyen cuu tinh 2021

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Quản trị Kinh doanh - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHẬN

Ông Nguyễn Cửu Tính có hơn 14 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính Ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm các vị trí: Trưởng phòng Kinh doanh, Phó Giám đốc SCB Đà Nẵng; Phó Giám đốc SCB Chợ Lớn; Phó Giám đốc SCB Khánh Hòa; Giám đốc SCB Gia Định; Quyền Giám đốc SCB Củ Chi; Giám đốc SCB Cống Quỳnh; Giám đốc Vùng 03 kiêm Giám đốc SCB Cống Quỳnh; Giám đốc Vùng 02 kiêm Giám đốc SCB Cống Quỳnh, Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng và Tài chính Cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top