ÔNG LƯU QUỐC THẮNG

Search

ÔNG LƯU QUỐC THẮNG

luu quoc thang 2021

Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban kiểm soát

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học Nam Columbia;

Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh tế TP.HCM;

Cử nhân Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Lưu Quốc Thắng có 37 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại - sản xuất, tài chính, ngân hàng; trong đó có 20 năm ở lĩnh vực ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Giám đốc Chi nhánh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đệ Nhất; Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Quản lý Rủi ro Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top