Ông LÊ VĂN CHÁNH

Search

Ông LÊ VĂN CHÁNH

le van chanh 2021

Chức vụ: Giám đốc Khối Hỗ trợ Kinh doanh

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế TP.HCM

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHẬN

Ông Lê Văn Chánh có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí: Giám đốc SCB An Đông; Phó phòng Quản lý Rủi ro; Phó Giám đốc/Giám đốc Phòng Định giá và Quản lý Tài sản bảo đảm; Phó Giám đốc Khối Hỗ trợ Kinh doanh.

Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc Khối Hỗ trợ Kinh doanh – Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top