ÔNG LẠI QUỐC TUẤN

Search

ÔNG LẠI QUỐC TUẤN

lai quoc tuan 2021

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám Đốc.

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Cử nhân Luật - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Lại Quốc Tuấn có 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Giám đốc Tài chính Công ty Liên doanh Hà Nội – Fortuna; Phụ trách phòng Tín dụng & Đầu tư Chứng khoán Công ty Tài chính Bưu điện; Ở lĩnh vực ngân hàng Ông lần lượt giữ các chức vụ: Trưởng phòng Nguồn vốn Ngân hàng VIB; Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Ngân hàng Phương Đông; Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Ngân hàng Nam Á, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khu vực phía Bắc Ngân hàng Nam Á; Phó TGĐ kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa; Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Văn phòng SCB Miền Bắc Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Vùng 14 Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top