Ông HOÀNG MINH HOÀN

Search

Ông HOÀNG MINH HOÀN

mr hoangminhhoan

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Thường trực

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
• Thạc sĩ, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
• Cử nhân, chuyên ngành Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Hoàn có hơn 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí: Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc Khối Quan hệ Khách hàng, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khối Quản trị Tài chính và Nguồn vốn, Quyền Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Thường trực, Chủ tịch Ủy ban Tái cơ cấu, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Điều hành - SCB.

Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực - Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top