Ông DIỆP BẢO CHÂU

Search

Ông DIỆP BẢO CHÂU

diep bao chau t5 21

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
• Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Ngân hàng TP.HCM
• Cử nhân kinh tế ngành ngân hàng - Đại học Ngân hàng TP.HCM
• Cử nhân ngữ văn Anh - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Châu có hơn 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng. Ông Châu từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại SCB: Phụ trách Khối Quản lý Rủi ro, Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Điều hành, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Hỗ trợ kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Quản lý Rủi ro; Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Tái cơ cấu.

Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Quản lý Rủi ro – Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top