ÔNG BÙI NHÂN - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn

Search

ÔNG BÙI NHÂN

bui nhan

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Tài chính Tiền tệ Tín dụng - Đại học Kinh tế TP.HCM

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Bùi Nhân có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí: Trưởng Phòng Giao dịch - Nam A Bank; Phó Giám đốc/Giám đốc Phòng Quản lý rủi ro Tín dụng, Chuyên gia cao cấp Tái thẩm định, Giám đốc Phòng thẩm định và Phê Duyệt Khách hàng Cá nhân, Phó Giám đốc Khối Phê duyệt Tín dụng và Xử lý nợ, Phó Giám đốc Khối Phê duyệt Tín dụng, Giám đốc Khối Phê duyệt Tín dụng - SCB.

Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top