ÔNG BÙI ANH DŨNG

Search

ÔNG BÙI ANH DŨNG

bui anh dung 2021

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Cử nhân Tài chính Ngân hàng - Đại học Ngân hàng TP.HCM;
Cử nhân ngoại ngữ - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Bùi Anh Dũng có hơn 31 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn như: Giám đốc Chi nhánh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Vùng 1 kiêm Giám đốc SCB Bến Thành, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Doanh nghiệp kiêm Giám đốc SCB Bến Thành, Phó Chủ tịch HĐQT.

Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top