BÀ TRỊNH THỊ THANH

Search

TRỊNH THỊ THANH

trinh thi thanh 2021

Chức vụ: Giám đốc Khối Quản trị Tài chính và Nguồn vốn

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Tài chính Ngân hàng - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Cử nhân Luật Kinh tế - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHẬN

Bà Trịnh Thị Thanh có hơn 11 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính Ngân hàng. Bà từng đảm nhiệm các vị trí: Giám đốc Phòng Tài chính Kế hoạch, Giám đốc Phòng Kế hoạch Chiến lược, Phó Giám đốc Khối Quản trị Tài chính và Nguồn vốn kiêm Giám Đốc Phòng Kế hoạch Chiến lược - Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Hiện nay, Bà đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Quản trị Tài chính và Nguồn vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top