Bà TRẦN THỊ MỸ DUNG

Search

TRẦN THỊ MỸ DUNG

dang thi my dung 2021 1

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Đại học Cần Thơ

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHẬN

Bà Trần Thị Mỹ Dung có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng. Bà từng đảm nhiệm các vị trí: Trưởng Bộ phận SCB Kiên Giang, Quản lý cao cấp Tái thẩm định, Phó Giám đốc Phòng Tái Thẩm định, Phó Giám đốc Khối Tái Thẩm định – SCB, Quyền Giám đốc Khối Phê duyệt Tín dụng và Xử lý nợ.

Hiện nay, Bà đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Phê duyệt Tín dụng và Xử lý nợ Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top