Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Search

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

nguyenthiphuongthao 2022

Chức vụ: Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch Quốc tế

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Tài chính Ngân hàng - Đại học Ngân hàng TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo có hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng. Bà từng đảm nhiệm các vị trí như: Trưởng phòng Thanh toán Quốc tế, Trưởng phòng Nghiệp vụ Ngân hàng Quốc tế, Giám đốc Phòng Tác nghiệp Tài trợ Thương Mại, Giám đốc Trung tâm Tài trợ Thương Mại và Thanh toán Quốc tế, Phó Giám đốc Khối Doanh nghiệp, Quyền Giám Đốc Khối Ngân hàng Giao dịch Quốc tế - SCB.

Hiện nay, Bà đang đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc Khối Ngân hàng Giao dịch Quốc tế - Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top