BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG

Search

NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG

nguyen phuong hong 2021

Chức vụ: Thành viên HĐQT

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng - ĐH Kinh tế TP.HCM;
Cử nhân Tài chính Ngân hàng - ĐH Kinh tế TP.HCM.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Bà Nguyễn Phương Hồng có hơn 11 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Trưởng phòng Tín dụng, Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Hỗ trợ Kinh doanh, Phó Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khối Tái thẩm định kiêm Giám đốc Chi nhánh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khối Tái thẩm định Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Hiện nay, Bà đang đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top