Bà NGUYỄN KIM HẰNG

Search

NGUYỄN KIM HẰNG

nguyenkimhang 1

Chức vụ: Kế toán trưởng

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Thạc sĩ, chuyên ngành Tín dụng Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Chứng chỉ bồi dưỡng Kế Toán trưởng

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHẬN

Bà Hằng có 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng tại SCB. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí: Phó phòng/Trưởng phòng Kế toán Tổng hợp, Phó Giám đốc Kế toán, Phó Giám đốc Phòng Kế toán Chi tiêu; Giám đốc Phòng Mua sắm Tập trung, Giám đốc Phòng Kế toán Tập trung - SCB.

Hiện nay, Bà đang đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng - Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top