BÀ ĐẶNG THỊ BẢO CHÂU

Search

ĐẶNG THỊ BẢO CHÂU

dang thi bao chau 2021

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
Cử nhân Luật - Đại học Kinh tế TPHCM

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHẬN

Bà Đặng Thị Bảo Châu có gần 18 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính Ngân hàng. Bà Châu từng đảm nhiệm các vị trí: Phó Giám đốc Phòng Tín dụng, Giám đốc Phòng Quản lý Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc Thẩm định và Phê duyệt Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc Phòng Phê duyệt Tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp, Quyền Giám đốc Khối Doanh nghiệp, Giám đốc Khối Doanh nghiệp - SCB.

Hiện nay, Bà đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc - Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top