BÀ ĐẶNG THỊ BẢO CHÂU

Search

ĐẶNG THỊ BẢO CHÂU

dang thi bao chau 2021

Chức vụ: Giám đốc Khối Doanh nghiệp

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
Cử nhân Luật - Đại học Kinh tế TPHCM

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHẬN

Bà Đặng Thị Bảo Châu có hơn 16 năm công tác trong ngành Tài chính Ngân hàng. Bà Châu từng đảm nhiệm các vị trí: Phó Giám đốc Phòng Tín dụng, Giám đốc Phòng Quản lý Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc Thẩm định và Phê duyệt Khách hàng Doanh nghiệp, Giám đốc Phòng Phê duyệt Tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp – Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Hiện nay, Bà đang đảm nhận chức vụ Giám đốc Khối Doanh nghiệp – Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

 

top