BẢO HIỂM BẢO VIỆT

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3.000.000 VND trở lên trong 3, 6, 9, 12 tháng

Kênh áp dụng: Đăng ký và thanh toán online tại website

Thời gian: Từ 15/12/2019 đến 31/12/2021

Website: https://baovietonline.com.vn/

CHOLONTOURIST

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3.000.000 VND trở lên trong 3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian: Từ 10/12/2019 đến 31/12/2020

Địa chỉ: Tại tất cả Chi nhánh tại TP.HCM

Website: http://cholontourist.com.vn

TIMESHARE VIỆT NAM - Công ty dịch vụ du lịch Việt Nam

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3.000.000 VND trở lên trong 3, 6, 9, 12 tháng

Kênh áp dụng: Ký form trực tiếp tại cửa hàng

Thời gian: Từ 20/11/2018 đến 19/11/2019

Website: http://timesharevn.vn/

FIDITOUR - Công ty du lịch, thiết kế tour chuyên nghiệp, giá tốt

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3.000.000 VND trở lên trong 3, 6, 9 tháng

Kênh áp dụng: Trực tiếp tại đối tác

Thời gian: Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

Địa chỉ: Tất cả chi nhánh của Fiditour

Website: https://www.fiditour.com/

PAYOO - Cổng thanh toán tiện ích

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3.000.000 VND trở lên trong 3, 6, 9, 12 tháng

Kênh áp dụng: Các giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ tại cửa hàng/website của VietUnion/ĐVLK của VietUnion

Thời gian: Từ 23/05/2018 đến 31/12/2019

Website: https://www.payoo.vn/

mPOS - Giải pháp thanh toán thẻ

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3.000.000 VND trở lên trong 3, 6, 9, 12 tháng

Kênh áp dụng: Trực tiếp tại cửa hàng

Thời gian: Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

Địa chỉ: Xem tất cả cửa hàng có liên kết với mPOS. Xem danh sách chi tiết https://mpos.vn/merchant-list

Website: https://:www.mpos.vn

AKA group

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 30.000.000 VND trở lên trong 3, 6, 9, 12 tháng

Kênh áp dụng: Áp dụng cho tất cả sản phẩm

Thời gian: Từ 10/11/2018 đến 09/11/2019

trang