CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTER

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 5.000.000 VND trở lên trong 3, 6, 9, 12 tháng

Kênh áp dụng: Trực tiếp tại đối tác

Thời gian: Từ 15/05/2018 đến 16/05/2020

Địa chỉ: Tại tất cả các Câu lạc bộ.

Website: http://www.cfyc.com.vn

WALL STREET ENGLISH - Phương pháp họcTiếng Anh cho người bận rộn

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3.000.000 VND trở lên trong 6, 9, 12 tháng

Kênh áp dụng: Trực tiếp tại các chi nhánh

Thời gian: Từ 01/09/2018 đến 01/09/2020

Hotline: 028.6288 3566

Website: https://wallstreetenglish.edu.vn/

TOPICA NATIVE - Tiếng Anh giao tiếp online cho người đi làm

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3.000.000 VND trở lên trong 3, 6, 9, 12 tháng

Kênh áp dụng: Trực tiếp tại cửa hàng hoặc online

Thời gian: Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

Website: http://native.edu.vn

ANH NGỮ AMA - Trung tâm Anh ngữ

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3.000.000 VND trở lên trong 3, 6, 9, 12 tháng

Kênh áp dụng: Trực tiếp tại các chi nhánh

Thời gian: Từ 12/04/2018 đến 13/04/2020

Hotline: 1900 6747

Website: www.ama.edu.vn

RENAISSANCE COLLECTION (THANH BÙI SINGER)

Trả góp 100% giá trị hóa đơn từ 3.000.000 VND trở lên trong 3, 6, 9, 12 tháng

Thời gian: Từ 10/12/2019 đến 31/12/2019

Địa chỉ: Tại tất cả Chi nhánh tại TP.HCM

Website: http://facebook.com/renaissancecollectionvietnam/

trang