ÔNG TRƯƠNG KHÁNH HOÀNG

pic

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Tài chính Ngân hàng – ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHẬN

Ông Trương Khánh Hoàng có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Giám sát phụ trách Thị trường vốn & Quan hệ đầu tư – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova, Trưởng phòng phụ trách Tài chính dự án cấp cao – Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Alpha King. Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Tái thẩm định – Ngân hàng TMCP Sài Gòn.