ÔNG NGUYỄN VĂN THANH HẢI

pic

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Tài chính Ngân hàng - Đại học Ngân hàng TP.HCM.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Nguyễn Văn Thanh Hải có 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông gia nhập Ngân hàng TMCP Sài Gòn từ năm 2003, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Phó phòng Tín dụng và Bảo lãnh, Phó Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Chi nhánh, Phó TGĐ phụ trách Khối NHBL Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn.