ÔNG NGUYỄN ĐỨC HIẾU

pic

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học Texas A&M, Hoa Kỳ;

Cử nhân Tài chính Ngân hàng - Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Nguyễn Đức Hiếu có 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại nhiều tổ chức tín dụng như: Giám đốc Kinh doanh tiền tệ và ngoại hối - Ngân hàng Standard Chartered; Phó Tổng Giám đốc các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Quốc tế, Ngân hàng TMCP Phương Đông, Ngân hàng TMCP Việt Á. Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Kinh doanh Tiền tệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn.