ÔNG NGÔ NAM PHONG

pic

Chức vụ: Giám đốc Khối Vận hành và Công nghệ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Columbia Southern University.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Ngô Nam Phong có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và Thương mại. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Thành viên dự án Chuyển đổi chiến lược, GĐ Chi nhánh, GĐ Trung tâm kinh doanh miền Nam, GĐ Phát triển bán và Chất lượng dịch vụ miền Nam, GĐ Bán lẻ miền Nam, Thành viên BĐH miền Nam – Techcombank; Cố vấn chiến lược – Talent Capital Ltd; GĐ Tài chính – WeLand Air JSC, Quyền Giám đốc Khối Vận hành và Công nghệ - Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Vận hành và Công nghệ - Ngân hàng TMCP Sài Gòn.