ÔNG LÊ THIẾT HÙNG

pic

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Thạc sỹ Quản trị Tài chính Ngân hàng - Đại học Khoa học Ứng dụng Tây Bắc Thụy Sỹ;

Cử nhân Tài chính Ngân hàng - Đại học Ngân hàng TP.HCM;

Cử nhân Luật - Đại học Luật TP.HCM;

Luật sư.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Lê Thiết Hùng có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, luật, tài chính, ngân hàng; trong đó có hơn 08 năm ở lĩnh vực ngân hàng và lần lượt đảm nhiệm các chức vụ như: Phó Giám đốc, Trưởng Ban Pháp chế & Tuân thủ, Giám đốc Khối Pháp chế & Xử lý nợ Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Pháp chế & Xử lý nợ Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Xử lý nợ & Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Sài Gòn.