ÔNG LÊ QUANG HUY

pic

Chức vụ: Giám đốc Khối Thẻ và Ngân hàng Số

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Thạc sỹ Khoa học – ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM.
Thành viên, Hiệp hội Quản lý Bảo hiểm Nhân thọ (USA).
Hòa giải viên được công nhận, Trung tâm Hòa giải tranh chấp hiệu quả (London).

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHẬN

Ông Lê Quang Huy có 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính và Công nghệ Thông tin. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: GĐ Công nghệ Thông tin – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE Vietnam (Chubb Vietnam), GĐ Công nghệ Thông tin & Cải tiến Quy trình – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Vietnam, Phó TGĐ Quản lý Hoạt động – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Vietnam; GĐ Công nghệ Thông tin và Nghiệp vụ – Công ty Cổ phần Techcom Adisors; GĐ Công nghệ Thông tin – Dự án ĐH VinUni, VinGroup. Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Thẻ và Ngân hàng Số - Ngân hàng TMCP Sài Gòn.