ÔNG HUỲNH TRUNG MINH

pic

Chức vụ: Giám đốc Khối Hỗ trợ kinh doanh

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Tây Bắc Thụy Sĩ.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHẬN

Ông Huỳnh Trung Minh có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành Bảo hiểm và trong lĩnh vực Ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Trưởng Ban kinh doanh - Công ty Bảo hiểm NT Prudential; Giám đốc Vùng - Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam; Giám đốc Miền Nam - Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB); Phó Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank). Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Khối Hỗ trợ kinh doanh - Ngân hàng TMCP Sài Gòn.