ÔNG HOÀNG MINH HOÀN

pic

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế TP.HCM;

Cử nhân Tài chính Ngân hàng - Đại học Kinh tế TP.HCM.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Hoàng Minh Hoàn có 17 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Trưởng phòng Tín dụng và Tiếp thị Chi nhánh Ngân hàng Liên doanh Indovina; Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khối Quan hệ Khách hàng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa; Giám đốc Phòng Quản Trị Nguồn vốn, Giám đốc Khối Tiền tệ, Giám đốc tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Quản trị Tài chính & Nguồn vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn.