Ông ĐINH VĂN THÀNH

pic

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

  • Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng - Học viện Ngân hàng TP.HCM;
  • Cử nhân Tài chính - Tín dụng - Đại học Ngân hàng TP.HCM;
  • Chứng chỉ Kế toán trưởng doanh nghiệp;
  • Chứng chỉ Quản trị doanh nghiệp Ngân hàng - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam;
  • Chứng chỉ hành nghề Định giá bất động sản.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Đinh Văn Thành có hơn 24 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị tài chính kế toán và quản trị điều hành ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Kế toán trưởng Trung tâm Hóa Nông - Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam), Phó Giám đốc Tài chính Trung tâm Thương mại CINCO - Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh niên xung phong, Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng Đầu tư - Tín dụng Ngân hàng TMCP Đệ Nhất, Chủ tịch Hội đồng Đầu tư - Tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT. Ông Đinh Văn Thành đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn từ tháng 03/2014 đến nay.