Ông DIỆP BẢO CHÂU

pic

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
• Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Ngân hàng TP.HCM
• Cử nhân kinh tế ngành ngân hàng - Đại học Ngân hàng TP.HCM
• Cử nhân ngữ văn Anh - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Diệp Bảo Châu có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Phụ trách Khối Quản lý Rủi ro, Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro Ngân hàng TMCP Sài Gòn.