ÔNG BÙI ANH DŨNG

pic

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Cử nhân Tài chính Ngân hàng - Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng TP.HCM;

Cử nhân ngoại ngữ - Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

CHỨC VỤ TỪNG ĐẢM NHIỆM

Ông Bùi Anh Dũng có hơn 31 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các tổ chức tín dụng như: Phó Trưởng phòng Thanh toán quốc tế, Trưởng Phòng kinh doanh đối ngoại, Phó Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Vùng 1 kiêm Giám đốc SCB Bến Thành. Hiện nay, Ông đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Doanh nghiệp kiêm Giám đốc SCB Bến Thành - Ngân hàng TMCP Sài Gòn.